Kongen og regjeringen er på flukt fra tyskerne og Norges gull er låst inn i et hvelv i Lillehammer. Tyskerne rykker stadig nærmere og planlegger å bryte seg inn i hvelvet, og oppdraget deres er å redde gullet ut av hvelvet og landet før tyskerne tar det.